Tingimused

Veebipoe kasutustingimused

1. Üldist

1.1. Veebipoe kasutustingimused (edaspidi Kasutustingimused) reguleerivad internetiaadressil www.pael.ee ning selle alamlehtedel asuva veebipoe (edaspidi Veebipood) kasutamise ja selle kaudu pakutava kauba (edaspidi Kaup) müügitingimusi. Veebipoest Kaupa osta sooviv isik (edaspidi Klient) nõustub Veebipoest Kaupa ostes Kasutustingimustega.

1.2. Veebipoe omanikuks ja haldajaks on Pael.ee OÜ (edaspidi Müüja), registrikood 14724440, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 13, 10151, e-post pael@pael.ee, telefon (+372) 54835259.

1.3. Klient saab Veebipoe kaudu osta Veebipoes pakutavaid Kaupu.

1.4. Kliendiks saavad olla kõik täisealised füüsilised ja juriidilised isikud.

1.5. Klient kinnitab tellimust esitades, et kõik tema esitatud andmed on õiged, ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik ning esindajana tegutsedes on tal kõik õigused ja volitused Kliendi nimel Kauba ostmiseks. Kliendi ja Kliendi esindaja kinnituste õigsust eeldatakse ja Müüja ei ole kohustatud neid kontrollima.

1.6. Veebipoes pakutava Kauba hind on toodud eurodes. Kõik Veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.

1.7. Müüja võib Kasutustingimusi ja Veebipoes pakutava Kauba hinda, müügitingimusi ja muud teavet igal ajal vastavalt oma äranägemisele muuta, täiendada, asendada või kustutada.

1.8. Kasutustingimuste, Kauba hinna ja muu teabe muudatused ning täiendused jõustuvad muudatuste tegemise momendist Veebipoes. Kui Klient edastas oma tellimuse enne muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

2. Tellimuse vormistamine, Kauba eest tasumine ja transport

2.1. Kauba ostmiseks Veebipoest peab Klient välja valima Kauba ja lisama selle ostukorvi (edaspidi Ostukorv).

2.2. Klient on teadlik, et Veebipoes avaldatud fotod on illustratiivsed ning arvestab võimalusega, et Kauba välimus võib vähesel määral varieeruda ning erineda Veebipoes kuvatud fotodel kujutatust.

2.3. Kliendi ostukorv luuakse hetkel, kui ta on vajutanud nupule “Lisa ostukorvi.” Kauba Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

2.4. Klient saab muuta Ostukorvis olevate Kaupade kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.

2.5. Ostukorvis olevad Kaubad on ostu kinnitamiseni saadaval ka teistele klientidele.

2.6. Ostu sooritamiseks tuleb vajutada „Soorita ost (toodete arv) € summa“ ribanupul, misjärel kuvatakse pop-up leht nimega „Minu tellimus“. Edasi tuleb valida kohaletoimetamise viis ning kinnitada ost vajutades nuppu „Soorita ost“. Seejärel tuleb Kliendil sisestada e-posti aadress, nimi ja telefoninumber. Edasi tuleb vajutada nupule „Tellimuse ülevaade“, misjärel kuvatakse Kliendi andmed, tellitavad tooted ja summa. Ostu eest saab tasuda kaardimaksega Maksekeskuse vahendusel.

2.7. Pärast ostu sooritamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus.

2.8. Müüja tarnib Kauba Kliendi poolt valitud viisil ja sihtkohta hiljemalt 2 nädala  jooksul tellimuse kinnitamisest.

3. Tellimuse tühistamine, Kauba tagastamine

​​3.1. Tarbijast Kliendil on õigus Kaup Müüjale tagastada 14 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest.

3.2. Kui Klient soovib Kauba tagastada, tuleb edastada vastavasisuline taotlus oma andmete ja arvelduskonto numbriga e-posti aadressile info@pael.ee

3.3. Kauba tagastamise korral saadab Klient Müüjale Kauba tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul vastava taotluse tegemisest. Tagastatav Kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

3.4. Müüja kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Kliendi arvelduskontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates tagastatud Kauba kättesaamisest. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab Klient.

4. Kauba mittevastavus müügitingimustele ja vastutus

4.1. Müüja vastutab Kliendile müüdud Kauba müügitingimustele mittevastavuse eest, mis oli olemas Kauba Kliendile üleandmise hetkel ning mis ilmneb kahe aasta jooksul arvates Kauba üleandmisest.

4.2. Kauba müügitingimustele mittevastavuse korral tuleb Kliendil esitada pretensioon e-posti aadressile info@pael.ee ning pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja Kauba tingimustele mittevastavuse täpne kirjeldus. Kliendil on õigus pöörduda pretensiooniga Müüja poole hiljemalt 1 kuu jooksul arvates puuduse ilmnemisest. Müüja vaatab pretensioonid läbi ja vastab Kliendile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

4.3. Transpordikahjustustest tuleb Müüjat teavitada 1 nädala jooksul alates Kauba kättesaamisest.

6. Kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtted

6.1. Müüja töötleb järgnevaid Kliendi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ning aadress (edaspidi Isikuandmed).

6.2. Kliendi Isikuandmete vastutav töötleja on Pael.ee OÜ, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 13, 10151, registrikood 14724440.

6.3. Müüja töötleb Kliendi Isikuandmeid Kliendi poolt tehtud ostutellimuste täitmiseks ja vajadusel Kliendiga ühenduse võtmiseks.

6.4. Lisaks töötleb Müüja Kliendi Isikuandmeid kommertsteadaannete, reklaammaterjalide ning Müüja pakutavate Kaupade ja tegevuse kohta info edastamiseks kui Klient on selleks soovi avaldanud.

6.5. Müüja kogub ja salvestab Kliendi isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis. Müüjal on õigus säilitada Kliendi isikuandmeid ajavahemikul, mis on vajalik Kasutustingimustes toodud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.

6.6. Müüjal on õigus Kliendi isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele, kes on seotud ostutellimuse täitmisega (nt kullerteenuse pakkuja, postiasutus).

6.7. Tähtaegselt tasumata summade osas võib Müüja edastada info Kliendi võlgnevuse kohta võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule ja maksehäireid kajastavatele isikutele nagu Krediidiinfo, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.

6.8. Kliendil on õigus teada, millised andmed Müüja andmebaasis tema kohta sisalduvad, esitades vastava järelepärimise Veebipoes toodud e-posti aadressil. Kliendil on õigus enda isikuandmeid muuta ja parandada.

6.9. Kliendil on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks Müüja poolt igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Selleks esitab Klient vastavasisulise avalduse Veebipoes toodud e-posti aadressile.

7. Autoriõigused ja küpsiste (cookies) kasutamine

7.1. Kogu Veebipoes sisalduv informatsioon, sealhulgas Veebipoe kujundus ja tarkvara on kaitstud autoriõigustega vastavalt autoriõiguse seadusele. Kõik autoriõigused Veebipoes esitatud materjalidele kuuluvad Müüjale või on Müüjale antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist Veebipoes.

7.2. Veebipoes sisalduvat informatsiooni võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Müüja eelneva kirjaliku loata on keelatud.

7.3. Küpsiseid (cookies) kasutatakse Veebipoes, et pakkuda paremat kasutajakogemust. Küpsised võimaldavad Müüja veebiserveritel Kliente ära tunda ja kohandada Veebipoe sisu automaatselt nii, et see sobiks Kliendi vajadustega, kui Klient Veebipoodi külastab. Küpsiste kasutamine teeb Kliendi vajaduste äratundmise lihtsamaks. Need annavad kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada Veebipoe toimivust.

7.4. Klient loetakse küpsistega nõustunuks, kui Kliendi veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Kui Klient küpsistega ei nõustu, võivad mitmed Veebipoe funktsioonid olla piiratud.

7.5. Klient saab alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte. Kui Klient küpsiseid ei soovi, võib seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab Kliendile iga kord, kui Veebipood palub luba küpsiste lisamiseks.

8. Muud tingimused

8.1. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine Müüjalt Kliendile toimub elektroonilises vormis Kliendi poolt ostutellimuse vormistamisel sisestatud kontaktandmete kaudu. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine Kliendilt Müüjale toimub Veebipoes või Kasutustingimustes esitatud e-posti aadressi kaudu.

8.2. Kasutustingimused kehtivad alates Veebipoes Kasutustingimustega nõustumisest Kliendi poolt ja kehtivad Kliendi ja Müüja vahel Kasutustingimustes reguleeritud õigussuhte kehtivuse ajal.

8.3. Veebipoe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja Müüja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

8.4. Veebipoe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja Müüja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

8.5. Kui vaidlusi ei ole võimalik läbirääkimiste teel lahendada, on tarbijast Kliendil võimalik pöörduda nõu ja selgituste saamiseks ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (asukoht Endla 10A, 10122 Tallinn, www.ttja.ee) poole või anda vaidlus lahendada tarbijavaidluste komisjonile. Tarbijavaidluste komisjonile võib kaebuse esitada ka internetipõhise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu internetiaadressilt http://ec.europa.eu/odr, komisjoni menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.ttja.ee.